Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Nadace SYNER

Nadace SYNER pomáhá potřebným a jejím posláním je umožnit kvalitnější a pestřejší život.

Nadace shromažďuje prostředky především z darů svého zřizovatele – stavební společnosti SYNER, s.r.o. Tyto pak ve formě finančních a nefinančních darů věnuje na pomoc konkrétním lidem a institucím. Za šestnáct let své činnosti rozdala nadace k 52 000 000 korun a poskytla pomoc v řádu dalších milionů.

  

undefined 

 

Připravujeme

Setkání pěstounských rodin Libereckého kraje

04.03.2017 14:00
Pořádá NADACE SYNER