Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Nadace SYNER

Nadace SYNER pomáhá potřebným a jejím posláním je umožnit kvalitnější a pestřejší život.

Nadace shromažďuje prostředky především z darů svého zřizovatele – stavební společnosti SYNER, s.r.o. Tyto pak ve formě finančních a nefinančních darů věnuje na pomoc konkrétním lidem a institucím. Za patnáct let své činnosti rozdala k 50 miliónům   Kč a poskytla pomoc v řádu dalších miliónů.

undefined