Korespondenční adresa

Nadace SYNER

Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4

IČ : 254 197 90

Helena Chvojková

tel.: 488 124 101

nadacesyner@seznam.cz