Baseball patřil Čechům a Němcům

16.06.2005 00:00

Bouřlivým potleskem se přivítali účastníci letošního ročníku her Baseball bez hranic, který se konal v budově Kolosea v Liberci - Pavlovicích. Sešli se zde jak děti zdravé, tak s různými zdravotními handicapy, aby se utkaly o trofej soutěže, na níž nemalou měrou přispěla Nadace Syner.

 Historicky poprvé se her zúčastnily i zahraniční týmy z německé chráněné dílny v Löbau. V baseballovém turnaji soupeřilo pět českých a dvě německá družstva. Jako první se do klání pustili právě Němci a zástupci, kteří hájili barvy společnosti Investorsko inženýrská. Pro ostatní závodníky byl připraven doprovodný program a soutěže.

port k životu patří a právě při těchto akcích jsou bariéry mezi zdravými a handicapovanými překonány."