Děti z turnovské speciální školy získaly nové vybavení tříd

27.06.2007 00:00

Nadace SYNER měla v květnu letošního roku opět napilno a vedle již delší dobu připravovaných akcí přispěla dalším patnácti žadatelům o příspěvek. Jedním z nich je i Základní škola speciální a Mateřská škola speciální z Turnova, kterou navštěvují děti s pervazivními poruchami a mentální retardací těžkého stupně z celého libereckého kraje.

Škola funguje už sedmnáctým rokem a navštěvuje ji 36 dětí. „Onemocnění našich klientů je specifické, zasahuje celou osobnost a provází je často celoživotně,“ říká ředitelka školy Bc. Dagmar Rakoušová a dodává: „Jsme nesmírně potěšeni, že se i v dnešní době nalezne dárce, který je ochoten věnovat se i dětem a žákům, kterým příroda nenadělila schopnosti se úspěšně zapojit do společnosti.“

Vedle turnovské školy přispěla v minulém měsíci Nadace SYNER na zakoupení digitálních sluchadel, rehabilitačního kočárku či invalidního vozíku a mezi potřebné rozdělila částku 104 tisíce korun.