Dětské oddělení získalo nový plicní ventilátor - igenus.cz

18.09.2008 00:00

Liberec - Nový plicní ventilátor Babyform vlastní od čtvrtka dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec.  Špičkový přístroj za více než jeden milion korun darovala Nadace SYNER za prostředky získané od čtveřice společností SYNER,  Aluwil CZ, Thermica plus a Bohemia Metal.  Přístroj je určený novorozencům, jejichž špatně fungující plíce vyžadují intenzívní péči.

„Jedná se o přístroj pro umělou plicní ventilaci, který patří ke světové špičce. Jeden takový již využíváme v praxi dva roky," uvedla  Michaela Richterová, lékařka dětského oddělení. „Při selhání dýchání u novorozenců nám umožňuje velmi šetrnou umělou plicní ventilaci s minimem možných nežádoucích vedlejších účinků. Je speciálně určen pro novorozence i nezralé novorozence, má celou řadu programů, které zajišťují optimální Ventilační (dýchací) režim a nahrazují dočasně nefungující plíce," popsala.

Ročně se tento přístroj využije v Krajské nemocnici Liberec 40 - 50 novorozenců, kteří vyžadují resuscitační péči, to znamená - jsou bezprostředně ohroženi na životě.

Čtveřice zmíněných společností se obrátila na Nadaci SYNER právě proto, že s libereckou nemocnicí v minulosti již několikrát spolupracovala. „Nadace přispěla finančně dětské psychiatrii, na projekty týkající se vzdělávání lékařů a podporovala řadu sbírek na přístroje, které nemocnice pořádala," konstatovaly obě představitelky nadace Eva Syrovátková a Iva Urbanová a dodávají: „Pravidelně navštěvujeme v nemocnici umístěné děti i v období svátků a přinášíme jim dárky pro radost i drobné pamlsky a ovoce."

Nadace SYNER akcentuje podporu potřebným především v rámci regionu Liberecka a v tomto duchu již osm let pomáhá jednotlivcům, sdružením a dalším organizacím.  Za dobu své existence přerozdělila částku převyšující dvacet miliónů korun, kdy téměř tři čtvrtiny všech prostředků směřovala do zdravotnictví, rehabilitačních pomůcek, na ozdravné pobyty a vybavení pro jednotlivce i organizace, které pomáhají kvalitnějšímu životu.

Nadace za svůj přínos společnosti získala krom jiných i ocenění Zlaté srdce od Nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové.

URL| https://www.r1genus.cz/clanky/spolecnost-11/detske-oddeleni-ziskalo-novy-plicni-ventilator--3826/