Dopisy hřejí u srdce - igenus.cz

19.03.2007 00:00

Liberec - Děkujeme za dárky, které využijeme při výuce,… touto cestou chci poděkovat za schválení nadačního příslibu. Takové a podobné dopisy či maily se pravidelně objevují na stole či v počítači Hany Prchalové, která má v Nadaci SYNER organizaci desítky akcí krom jiného na starosti.

„Nadace, jak jsme již několikrát sdělovali, měsíčně vydá na podporu jednotlivců malých i větších mezi sto až dvěma sty tisíc korun formou příspěvků na rehabilitační stoly, sluchadla, mechanický vozík, ale také na vybavení některých místností v ústavech sociální péče, na výuku ve školách a řady dalších aktivit. Jednou to jsou pomůcky pro handicapované, jindy ceny pro některý domov,“ říká Hana Prchalová a probírá při tom došlou korespondenci. Dopisů je nepočítaně a poděkování putují ze všech stran libereckého regionu. „Moc si vážíme takových dopisů, je to o vzájemné úctě a lásce k práci druhého,“ říká zástupkyně nadace.

URL| https://igenus.cz/view.php?cisloclanku=2007031910