Filantropie má divizi v S Group holdingu - Parlament, vláda, samospráva

08.08.2007 00:00

Stavbaři mohou mít i měkké srdce. To si pomyslíte nad rozdělením společnosti S Group holding, a.s. se sídlem v Liberci, která má plánovaný obrat kolem 7 miliard korun. Vedle divize stavební, zahraničních aktivit, správy majetku a dalších najdete i divizi filantropie. Nebývá to u domácích firem právě obvyklé, proto jsme od generálního ředitele Martina Borovičky chtěli vědět víc.

* Proč je Vaše stavební společnost filantropicky zaměřena?

Úspěšní by měli vždy podávat ruku těm slabším, ať už z jakéhokoli důvodu. Naše společnost se od svého počátku do současnosti řadí mezi úspěšné české firmy, i když všechno se jí také nedaří. Vždy však tvrdila - jsme z regionu Liberecka, realizovali jsme zde řadu zakázek a je naší povinností se o zisk zde vytvořený také s místními lidmi podělit. Přestože v současné době realizujeme naprostou většinu zakázek mimo liberecký region, naše filantropická činnost směřuje z 90 % právě do domovského regionu. Proto to děláme. Ale jak víte, těch potřebných bývá příliš mnoho, museli jsme si tedy vytipovat určité oblasti. Zvolili jsme z každé věkové kategorie nepotřebnější - děti, a to jak zdravé, třeba podpora mateřinek, tak handicapované a ty, které žijí v dětských domovech, velkou péči věnujeme pěstounským rodinám, dále handicapované dospělé a samozřejmostí jsou starší spoluobčané a ti, kteří žijí v domovech důchodců. Jak je vidět z výčtu, hodně energie směřuje do mladé generace, která je nejen pro naši firmu, ale pro společnost budoucností. Například již čtyři roky po sobě probíhá sportovně vědomostní soutěž Syner školám. Zúčastňují se jí všechny základní školy z Liberce a dva dny jejich reprezentanti sportují a potýkají se i s vědomostmi, když pauzy mezi kláním fyzickým i duševním zabezpečujeme autogramiádami i ukázkami sportů, které na Liberecku podporujeme. A není to jen hokej, ale i basketbal, judo, tenis, fotbal, krasobruslení. Žáci mají i možnost se potkat s profesionálními sportovci. Tahle dvoudenní olympiáda si vydobyla velké renomé a letos opět při slavnostním udělování medailí více jak 600 dětí spontánně zvolalo, že chtějí další ročník.

* Je to jenom o penězích? Kolik na filantropii dáváte?

Finanční prostředky nejdou jen z mateřské firmy, ale i z dceřiných společností. Konkrétně společnost SYNER, s.r.o. ročně poskytuje Nadaci Syner částku kolem 2,5 milionů, do budoucna počítáme s navýšením, protože se začnou ve větší míře podílet i společnosti sdružené v jednotlivých divizích holdingu, aby se finance spojily i na větší projekty. Vlastní rozdělování peněz však necháváme na nadacích. Je třeba připomenout, že řadu podpor věnují i jednotlivé společnosti do kulturního a sportovního zázemí i mimo aktivity nadace.

* Přináší Vám filantropické jednání kromě dobrého svědomí i další efekty?

Bezpochyby! Když jsem zahajoval akci Syner školám, říkal jsem žákům: „Teď jsme pronikli do Ruska a do Spojených arabských emirátů a když se budete dobře učit, budete na sobě pracovat, vidím ve vás naše budoucí spolupracovníky.“ Nezakrývám, že prostřednictvím filantropie se postupně mění i vnímání veřejnosti, která někdy nedokáže odpustit úspěch.

* Extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec i basketbaloví Kondoři patří také do Vaší firmy. Jaká je návratnost prostředků vložených do sportu?

Přímá návratnost v této oblasti neexistuje a už vůbec se nedá přímo vyjádřit. Je to rovněž součást filantropie, a vždy se jedná o utracené peníze. Celá přípravka těchto extraligových družstev začíná od 1. třídy ZŠ. Vidíme v tom znovu desítky a stovky dětí, které přitáhneme ke sportu. Můžete však mít zkušenosti dobře manažovat klub, pomoci mu zajistit další partnery, a tím přispíváte k tomu, že i oni za své vložené finance mají vyšší „hodnotu plnění“. Můžete jim vyjádřit vděk prostřednictvím nejrůznějších akcí, například jedou s námi na hokejové utkání a je o ně dobře postaráno. U této práce se pohybujeme ale i na velmi tenkém ledě, protože sponzor si snadno položí otázku, co mu to jeho sponzorství vlastně dává? Lze vysvětlit jednoduše na příkladu: V jedné ulici najdete čtyři podobné restaurace, ale jen jedna prosperuje. Proč? Protože když host přijde, má pocit, že je vítaný a že se mu dostává perfektních služeb. Snažíme se přesně o tohle.