Frýdlantská nemocnice díky Nadaci SYNER zakoupila nový ultrazvuk

07.06.2007 00:00

LIBEREC/FRÝDLANT – Nemocnici rodinného typu se 144 lůžky, jejíž provoz zajišťuje od 1.10.1996 společnost Nemocnice Frýdlant s.r.o., tvoří základní obory: chirurgie, interna (včetně JIP), oddělení následné .péče a gynekologie s porodnicí.

MUDr. Richterová při vyšetření budoucí maminky na novém přenosném ultrazvuku, který nemocnice pořídila díky daru od Nadace SYNER

„Zastáváme názor, že by nemocnice měla provozovat obory, které jsou v rámci jejího postavení v kraji nezbytné pro zajištění kvalifikované zdravotní péče. Dobrá spolupráce s libereckou Krajskou nemocnicí umožnila v roce 1998 zrušení málo využívaného dětského oddělení a dovolila zaměřit se na oblasti, které se našich pacientů mnohem více dotýkají. Bylo by neefektivní provozovat širší spektrum péče, na úkor které bychom přetěžovali naše kapacity,“ říká ředitel nemocnice a jeden z jejích jednatelů Ing. Břetislav Václavík. Přes různé komplikace, které se z pohledu financování a provozování zdravotnického zařízení ani této nemocnici nevyhnou, hospodaří vyrovnaně a má v rámci regionu i celé ČR dobré jméno.

„Přes všechna uváděná pozitivní čísla v rámci hospodaření se ani frýdlantská nemocnice neobejde bez sponzorství. Vedle řady přímých dárců, někdy i z řad pacientů, případně jejich příbuzných, patří mezi čtyři naše největší sponzory Nadace SYNER, společnost Preciosa, Město Frýdlant a KÚ LK,“ uvádí Václavík a dodává: „Ročně vynakládáme na investice do přístrojů částku kolem 3 miliónů korun, a proto si zatím posledního daru nesmírně vážíme, zvlášť když jeho hodnota tvoří desetinu našich celkových výdajů.“

Poslední sponzorský příspěvek v hodnotě 300 tisíc korun je dar od Nadace SYNER. Jedná se o přístroj Mindray DP-6600. Jde o ultrazvuk na ambulanci ženského oddělení Nemocnice Frýdlant. „Vedle potřebnosti z hlediska lékařské diagnostiky a informovanosti pacientek jsme jím opět pozvedli komfort pro klienty,“ popisuje přírůstek do rodiny technického vybavení nemocnice primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Pavel Černý. „Nadace SYNER touto formou nepodporuje naši nemocnici poprvé a protože jsme jí nikdy neděkovali veřejně a protože v tom cítíme určitý dluh, chceme ho splatit alespoň tímto oficiálním poděkováním,“ doplnil primář Černý.

Nadace SYNER, jejímž zřizovatelem je stavební společnost SYNER, s.r.o., akcentuje podporu potřebným především v rámci regionu Liberecka a v tomto duchu již sedmým rokem pomáhá jednotlivcům, sdružením a dalším organizacím. Za dobu své existence přerozdělila částku převyšující 14 miliónů korun, kdy téměř tři čtvrtiny všech prostředků šly právě na zdravotnické a rehabilitační pomůcky.

S Nemocnicí Frýdlant navázala spolupráci před čtyřmi roky i na základě osobní známosti. Díky příspěvkům od nadace nemocnice v minulých letech zakoupila gynekologickou opěrku nohou, monitor k operačnímu lůžku a dorozumívací zařízení.

Řadě individuálních žadatelů nadace přispívá na zdravotnické pomůcky a díky těmto darům si jednotlivci mohli zakoupit desítky mechanických a elektrických vozíků, domácí vodoléčebny, speciální polohovací lehátka, digitální naslouchadla, lupy pro slabozraké či filtry do dioptrických brýlí.