Frýdlantská nemocnice má díky sponzorovi nový ultrazvuk - igenus.cz

07.06.2007 00:00

Frýdlant – Nový ultrazvuk na ambulanci ženského oddělení má frýdlantská nemocnice. „Vedle potřebnosti z hlediska lékařské diagnostiky a informovanosti pacientek jsme jím opět pozvedli komfort pro klienty,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Černý.

Přístroj získala nemocnice díky finančnímu daru ve výši 300 tisíc korun od Nadace Syner. „Nadace touto formou nepodporuje naši nemocnici poprvé,“ upozornil primář.

Podle ředitele nemocnice a jednoho z jejích jednatelů Břetislava Václavíka se Nadace Syner řadí mezi čtyři největší sponzory. „Kromě Nadace Syner to jsou společnost Preciosa, město a krajský úřad,“ upřesnil.

Frýdlantská nemocnice se 144 lůžky se řadí mezi zařízení rodinného typu. Tvoří jí základní obory chirurgie, interna včetně JIP, oddělení následné péče a gynekologie s porodnicí. „Zastáváme názor, že by nemocnice měla provozovat obory, které jsou v rámci jejího postavení v kraji nezbytné pro zajištění kvalifikované zdravotní péče. Dobrá spolupráce s libereckou krajskou nemocnicí umožnila v roce 1998 zrušení málo využívaného dětského oddělení a dovolila zaměřit se na oblasti, které se našich pacientů mnohem více dotýkají. Bylo by neefektivní provozovat širší spektrum péče, na úkor které bychom přetěžovali naše kapacity,“ popsal Břetislav Václavík. Nemocnice podle něj hospodaří vyrovnaně, kdy skoro 85 procent příjmů získávají od VZP.

Nemocnice zajišťuje ve svém spádovém území péči pro 40 tisíc obyvatel. Ročně přijme přes 5 500 pacientů a na ambulanci gynekologicko-porodnické oddělení ošetří skoro dvacet tisíc žen. V nemocnic také stále dobře funguje poradna asistované reprodukce. Od založení byla nemocnice průkopníkem laparoskopického operování a toto zaměření si zachovala dodnes.

URL| https://www.igenus.cz/view.php?cisloclanku=2007060706