Kam směřovat pomoc - Českolipský deník

13.08.2010 00:00

Kam se mohou obrátit postižení povodní

INFORMAČNÍ LINKA PRO OBČANY LIBERECKÉHO KRAJE POSTIŽENÉ POVODNĚMI: 485 226 999 Na této lince je možné získat rovněž informace o uzavírkách silnic a stavu průjezdnosti komunikací v místech postižených povodněmi.

LINKA PRO ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PSYCHOLOGICKÉ PÉČE LIDEM ZASAŽENÝM POVODNĚMI V LIBERECKÉM KRAJI: 950 485 102 Žádný z občanů se nemusí obávat na tuto linku zavolat a požádat o pomoc. Vyškolené týmy jsou zde pro všechny, kteří potřebují především psychologickou pomoc a psychickou podporu. ŽÁDOSTI ZÁSTUPCŮ POSTIŽENÝCH OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE NA HUMANITÁRNÍ POMOC: 950 470 673 (Krizový štáb HZS Liberec) Lze kontaktovat i organizaci Hand for Help na tel.: 777 106 432 LIKVIDACE UHYNULÝCH ZVÍŘAT: 485 103 871, 602 665 976 – MVDr. Král. Bude zajišťovat starosta obce po dohodě s Krajskou veterinární správou.

Poskytování věcné pomoci zasaženým

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – přijímá hmotnou pomoc, především balenou vodu, čistící prostředky, spací pytle, deky apod. ČČK v Liberci: Palachova ulice 504/7, tel: paní Menšíková 485 101 091. Český červený kříž vyzývá, aby dobrovolníci nejezdili do zasažených oblastí na vlastní pěst, ale nejprve se alespoň kontaktovali: email – ccklib@cck-liberec.cz, tel. 776113953.

ADRA – větší objem pomoci a pomoc dobrovolníků (informace na tel. 731 705 002), dobrovolníci se mohou hlásit na mailu dobrovolnici@adra.cz.

HAND FOR HELP: Další informace pro dobrovolníky nebo pro ty, kteří chtějí materiálně přispět tel: 777 106 432.

Každý, kdo se chce vypravit sám s pomocí do postižených obcí, by měl nejprve kontaktovat starostu příslušné obce a domluvit se. Každé auto navíc v obcích překáží těžké technice v odstraňování škod. Každá pomoc je určitě vítána a v obcích na dobrovolníky čekají, jen je důležitá koordinace.

Přispět lze posláním na účty zasažených obcí

Mikroregion Frýdlantsko: Všech 18 obcí Frýdlantského výběžku – číslo účtu: 78-6229630227/0100 Hrádek nad Nisou: Město zřídilo účet u České spořitelny 984856329/0800, specifický symbol 1313. (Číslo opraveno!) Nová Ves u Chrastavy: Číslo účtu 30031-984855369/0800ČS Frýdlant: Finanční pomoc na obnovu města po ničivé povodni ve formě daru na účet č.: 9005-8000027461/0100 Raspenava: Číslo účtu 86121574/0600, variabilní symbol 782010 Hejnice: Číslo účtu 19-984938359/0800 s variabilním symbolem 232111. Další informace na telefonu 482 322 212 Chrastava: Konto Povodně – číslo účtu 4200246548/6800, variabilní symbol 82010 Všechny obce jsou velmi vděčné za jakýkoli finanční dar i za věcnou pomoc, kterou je lepší konzultovat se starosty zasažených obcí.

Povodňové sbírky a konta

Člověk v tísni. Na kontě 72027202/0300 a přes DMS SOS POVODNE (na číslo 87777) ADRA. Zájemci mohou využít účtu 4028 4028/0300, v. s. 391. Přispět lze také zprávou ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777.

Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dárcovské SMS ve tvaru DMS POMOC POVODNE na číslo 87777, otevřela také sbírkové konto 27196349/0800, variabilní symbol 2010.

Konto Bariéry. O peníze mohou žádat handicapovaní, které povodeň zasáhla. Zveřejněn také povodňový sbírkový účet 17111444/5500 v. s. 8810 a možnost dárcovských zpráv ve tvaru DMS KONTO BARIERY na číslo 87777.

Český červený kříž. Číslo účtu 222826/5500, v. s. 222; i zde je možné využít dárcovskou SMS s textem DMS CCK na číslo 87777.

Armáda spásy. Možnost zaslat SMS zprávu ve tvaru DMS ARMADA SPASY na číslo 87777 Také Liberecký kraj zřídil konto POVODNĚ, jehož výtěžek je určen na pomoc záplavami postiženým obcím i lidem. Na účet 99111199/0300 u ČSOB bude možné přispívat od úterý.

Nadace EURONISA. Dárcovskou zprávu ve tvaru DMS EURONISA na číslo 87777 mohou zájemci poslat Nadaci Euronisa, využít lze také účet 705705705/2700.

NADACE SYNER. Telefonní číslo 800 888 058, na které se mohou v době od 8 do 17 hodin do konce srpna obrátit rodiny z postižených oblastí s žádostí o finanční příspěvek.

Farní charita v Raspenavě. V postižené oblasti vydává šatstvo a obuv. Dále umožňuje vyprat prádlo záchranným složkám.

Oblastní a farní charita Liberec. Materiální pomoc postiženým nabízí farní charita v Raspenavě.

Region| Severní Čechy