Kam směřovat pomoc - Liberecký deník

12.08.2010 00:00

Kam se mohou obrátit postižení povodní

INFORMAČNÍ LINKA PRO OBČANY LIBERECKÉHO KRAJE POSTIŽENÉ POVODNĚMI: 485 226 999 Na této lince je možné získat rovněž informace o uzavírkách silnic a stavu průjezdnosti komunikací v místech postižených povodněmi.

LINKA PRO ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PSYCHOLOGICKÉ PÉČE LIDEM ZASAŽENÝM POVODNĚMI V LIBERECKÉM KRAJI: 950 485 102 Žádný z občanů se nemusí obávat na tuto linku zavolat a požádat o pomoc. Vyškolené týmy jsou zde pro všechny, kteří potřebují především psychologickou pomoc a psychickou podporu. ŽÁDOSTI ZÁSTUPCŮ POSTIŽENÝCH OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE NA HUMANITÁRNÍ POMOC: 950 470 673 (Krizový štáb HZS Liberec) Lze kontaktovat i organizaci Hand for Help na tel.: 777 106 432 LIKVIDACE UHYNULÝCH ZVÍŘAT: 485 103 871, 602 665 976 - MVDr. Král. Bude zajišťovat starosta obce po dohodě s Krajskou veterinární správou.

Poskytování věcné pomoci zasaženým

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - přijímá hmotnou pomoc, především balenou vodu, čistící prostředky, spací pytle, deky apod. ČČK v Liberci: Palachova ulice 504/7, tel: paní Menšíková 485 101 091. Český červený kříž vyzývá, aby dobrovolníci nejezdili do zasažených oblastí na vlastní pěst, ael nejprve se alespoň kontaktovali: email - ccklib@cck-liberec.cz, tel. 776113953 ADRA - větší objem pomoci a pomoc dobrovolníků (informace na tel. 731 705 002), dobrovolníci se mohou hlásit na mailu dobrovolnici@adra.cz.

HAND FOR HELP: Další informace pro dobrovolníky, nebo pro ty, kteří chtějí materiálně přispět tel: 777 106 432 Každý, kdo se chce vypravit sám s pomocí do postižených obcí, měl by nejprve kontaktovat starostu příslušné obce a domluvit se. Každé auto navíc v obcích překáží těžké technice v odstraňování škod. Každá pomoc je určitě vítána, a v obcích na dobrovolníky čekají, jen je důležitá koordinace.

Přispět lze posláním na účty zasažených obcí

Mikroregion Frýdlantsko: Všech 18 obcí Frýdlantského výběžku -číslo účtu: 78-6229630227/0100 Hrádek nad Nisou: Město zřídilo účet u České spořitelny 984856322/0800, specifický symbol 1313.

Nová Ves u Chrastavy: Číslo účtu 30031-984855369/0800ČS Frýdlant: Finanční pomoc na obnovu města po ničivé povodni ve formě daru na účet č.: 9005-8000027461/0100 Raspenava: Číslo účtu 86121574/0600, variabilní symbol 782010 Hejnice: Číslo účtu 19-984938359/0800 s variabilním symbolem 232111. Další informace na telefonu 482 322 212 Chrastava: Konto Povodně - číslo účtu 4200246548/6800, variabil. symbol 82010 Všechny obce jsou velmi vděčné za jakýkoliv finanční dar, i za věcnou pomoc, kterou je lepší konzultovat se starosty zasažených obcí.

Povodňové sbírky a konta

Člověk v tísni. Na jejím kontě 72027202/0300 a přes DMS SOSPOVODNE (na číslo 87777) ADRA. Zájemci mohou využít účtu 4028 4028/0300, v.s. 391. Přispět lze také zprávou ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777.

Diakonie Českobratrské církve evangelické. DárcovskéSMS ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777, otevřela také sbírkové konto 27196349/0800, variabilní symbol 2010 Konto Bariéry, o peníze mohou žádat handicapovaní, které povodeň zasáhla. Zveřejnilo také povodňový sbírkový účet 17111444/5500 v.s. 8810 a možnost dárcovských zpráv ve tvaru DMS KONTOBARIERY na číslo 87777.

Český červený kříž, je to číslo 222826/5500, v.s. 222, i zde je možné využít dárcovskouSMSs textem DMS CCK na číslo 87777.

Armáda spásy: možnost zaslat SMS zprávu ve trvaru DMS ARMADASPASY na číslo 87777 Také Liberecký kraj zřídil konto POVODNĚ, jehož výtěžek je určen na pomoc záplavami postiženým obcím i lidem. Na účet 99111199/0300 uČSOBbude možné přispívat od úterý.

Nadace EURONISA. Dárcovskou zprávu ve tvaru DMS EURONISA na číslo 87777 mohou zájemci poslat Nadaci Euronisa, využít lze také účet 705705705/2700 NADACE SYNER. Telefonní číslo 800 888 058, na které se mohou v době od 8 do 17 hodin do konce srpna obrátit rodiny z postižených oblastí s žádostí o finanční příspěvek.

Farní charita v Raspenavě - v postižené oblasti vydává šatstvo a obuv. Dále umožňuje vyprat prádlo záchranným složkám.

Oblastní a farní charita Liberec: materiální pomoc postiženým farní charita v Raspenavě