Mateřinku opět podpořila Nadace SYNER - igenus.cz

26.02.2007 00:00

Liberec - Zaplněné hlediště a mnohdy i jeviště – to byl obrázek sobotní akce v libereckém Naivním divadle, kde se konala tradiční Mateřinka, přehlídka divadelních vystoupení, ukázek a pásem frekventantů mateřských školek celého kraje.

Ti nejúspěšnější mají možnost postoupit do celorepublikového finále. Organizátorem v tomto regionu je liberecká mateřinka Korálek a stejně tak tradičním sponzorem Nadace SYNER.

„Cokoliv jde podpořit u dětí, hudba, zpěv, sport, tanec, recitace a další prvky, které rozvíjejí citový i tělesný rozvoj malých, je dobré a proto jsme tradičními partnery této akce,“ uvedla za nadaci Iva Urbanová.

URL| https://www.igenus.cz/view.php?cisloclanku=2007022607