Město problémy řeší - Jablonecký deník

03.01.2008 00:00

minirozhovor

Jana Boudová, předsedkyně SONS

Jana Boudová je předsedkyní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou.

* Co je náplní činnosti vaší organizace?

Sdružujeme zrakově postižené lidi a pomáháme jim překonat problémy s tímto postižením související. Aby se i přes svůj handicap mohli plnohodnotně zapojit do normálního života. Pořádáme různé besedy, výlety, zájezdy. Letos jsme uspořádali ozdravný pobyt v lázních Kunratice. Dále zajišťujeme počítačové kurzy. Potřebujeme k tomu speciální pomůcky, speciální program, který umožní maximální zvětšení a ozvučení. To pomáhá i člověku úplně nevidomému pracovat s počítačem.

* Jak jste se dostala k této práci?

 Protože jsem zrakově postižená. Od oční lékařky jsem se dozvěděla o této organizaci a vstoupila jsem do ní. A postupem času jsem začala těm lidem pomáhat.

* Poskytujete i poradenské služby?

V rámci naší organizace pracuje Středisko integračních aktivit. To poskytuje sociálně právní poradenství, které mají postižení zdarma.

* S jakými organizacemi spolupracujete?

Hodně nám pomáhá Město Jablonec. Spolupráce s ním je úžasná. Když jsou nějaké problémy, tak nám je pomáhá řešit a vychází nám vstříc. Účastníme se komunitního plánování města a spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi. Hodně vstřícná je také Nadace Euronisa a Nadace SYNER. Dále nám pomáhá Preciosa a Město Tanvald. Turnovská knihovna nám umožnila setkávat se se členy na Turnovsku každé úterý bezplatně. Postižení tak nemusí překonávat větší vzdálenost a mohou své problémy projednat v místě bydliště. Každé druhé pondělí řešíme také problémy členů v Železném Brodě.

* Jak je to s problémy v Jablonci?

Město řeší všechno operativně. Budují se chodníky se speciálními kostkami pro nevidomé, jsou už na náměstích a v ulici Komenského. Radnice a některé úřady mají ozvučený vchod. Přechody se osvětlují

Region - Severní Čechy