NADACE SYNER přispěla na koupi dětského lůžka BABYTHERM 50 tisíc korun

27.09.2004 00:00

Tuto sobotu se uskutečnil v Liberci Primátorský den solidarity pro Nadaci Kapka naděje. V rámci této sportovně - společenské události mohli návštěvníci přispívat do veřejné sbírky. Během akce se od návštěvníků nashromáždilo více než 19 tisíc korun a od sponzorů více než 580 tisíc korun. Výtěžek z této sbírky bude použit na koupi lůžka speciální péče BabyTherm pro dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec. Jeho hodnota je 600 tisíc korun.

Nadace SYNER do této veřejné sbírky přispěla finanční částkou ve výši 50 tisíc korun. "Nadace SYNER je tu proto, aby pomáhala všem těm, kteří pomoc druhých potřebují. Cítíme to jako povinnost přispět na dobrou věc", řekla prezidentka Nadace SYNER, Iva Urbanová. Šek na 50 tisíc korun byl předán v sobotu při podvečerním programu primátorovi Statutárního města Liberec Ing. Jiřímu Kittnerovi.

Nadace SYNER byla založena v roce 2000. Její činností je zprostředkování pomoci a podpora tělesně a mentálně postiženým, starým a nemocným lidem. Mezi každoročně pořádané akce patří například "Setkání pěstounských rodin", "Den matek v Českodubském Domově seniorů" nebo pořádání "Mikulášských posezení s karnevalem". Veškerá podpora, pořádané akce a činnost Nadace SYNER jsou financovány z prostředků společnosti SYNER, s.r.o. a jiných privátních subjektů, nikoli ze státem dotovaných fondů a programů