Nadace Syner: Ročně přes dva milióny - igenus.cz

20.02.2007 00:00

Liberec - Mezi osmi nadacemi, které působí v rámci Libereckého kraje a svou činnost prezentují na webových stránkách, je Nadace SYNER v trojici, kde prostředky získané pro přerozdělení potřebným pocházejí především z privátních zdrojů, nikoli od státu. Většinu částky poskytuje Nadaci SYNER její zřizovatel, stavební společnost SYNER, s.r.o.

Vloni přispěla tato nadace zdravým i handicapovaným, malým i větším na rehabilitační pomůcky či činnost více než 2 milióny korun. Téměř veškerá pomoc směřuje do regionu Liberecký kraj.

„Určitou výjimku tvořily bezpečnostní vestičky pro předškoláky a frekventanty prvních a druhých tříd,“ vysvětlují za Nadaci SYNER Eva Syrovátková a Iva Urbanová a pokračují: „Bezpečnostní vestičky, které mají obrovský úspěch, ale hlavně význam při provozu na silnicích jsme po domácím Liberci a dalších místech kraje předaly ještě v Praze, v Ústí, v Kroměříži a na dalších místech.“

Akce typu bezpečnostní vestičky, příspěvky pro obyvatele dětských domovů, pro pěstounské rodiny či domovy pro seniory patří mezi větší a plánované akce. Dennodenní činnost za spolupráce lékařů a rodičů tvoří příspěvky jednotlivcům, které se měsíčně pohybují pravidelně přes sto tisíc korun.

„A právě těmito individuálními případy se činnost naší nadace trochu odlišuje od ostatních, troufám si tvrdit, že v počtu poskytnutých příspěvků jednotlivým žadatelům onen pomyslný žebříček vedeme“, říká ze sekretariátu nadace Hanka Prchalová.

V lednu nadace například přispěla malému pacientovi na digitální sluchadlo, dalšímu potřebnému na kamerovou kapesní lupu či členům klubu seniorů na činnost, nechyběla podpora na rozvoj dětí ve školách v přírodě. Lednová částka, která putovala k potřebným, dosáhla téměř 130 tisíc korun.

URL| https://www.igenus.cz/view.php?cisloclanku=2007022013