Nadace SYNER tradičně podporuje Mateřinku 2005

21.02.2005 00:00

Oblastní kolo Liberecká Mateřinka 2005 se uskuteční v sobotu 26.února 2005 od 13.00 hodin v libereckém Naivním divadle za účasti třinácti přihlášených souborů mateřských škol z Libereckého kraje. Přehlídka je součásti republikového projektu, který letos slaví již deset let od svého startu. Hlavním pořadatelem na Liberecku je MŠ Korálek a cílem přehlídky je ukázat okolí i stejně starým kamarádům, co všechno mrňata v rámci hudební, pohybové, recitační i další výchovy včetně herectví zvládla.

Průvodci odpolednem budou herci Naivního divadla v Liberci, nemalou měrou na podporu této akce již tradičně přispívá jako partner akce Nadace SYNER