Nadaci pomáhají i lidé z okolí

04.06.2007 00:00

Denně se pracovníci Nadace SYNER zabývají dopisy, které zasílají žadatelé o příspěvek, ale i lidé z jejich nejbližšího okolí. Mezi takové patří i paní Jarmila Nováková, která překonala ostych svých sousedů a sama se na nadaci obrátila.

Důvodem žádosti byla tíživá situace manželů Musilových ze Stráže nad Nisou. Čtyřčlenná rodina si zakoupila starý dům a téměř veškerý příjem vynakládala na jeho opravy. O to více rodinný rozpočet zatížila těžká nemoc jejich dcery Kačenky. Dlouhodobá léčba vyžaduje neustálou přítomnost jednoho z rodičů a dojíždění za speciální terapií, proto Nadace SYNER neváhala a rodině v její situaci finančně pomohla.

V dubnu 2007 přispěla nadace dalším dvaceti žadatelům, mezi které rozdělila částku přes 210 tisíc korun.