Odbojáři ocenili činnost nadace

15.12.2005 00:00

Nadace SYNER ve vánočním čase nezapomíná ani na skupinu lidí, která utvářela dějiny našeho národa. Celý rok podporuje odbojáře Českého svazu bojovníků za svobodu, jednak kvůli jejich věku, ale především z důvodu zásluh.

Letošní vánoční setkání se konalo ve čtvrtek 15. prosince 2005 a bylo v pořadí sedmé, které předsedkyně odbojářek Anežka Sedláčková pořádala. Vedle představitelky Nadace SYNER Ivy Urbanové přijal pozvání i předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, liberecký primátor Jiří Kittner, náměstkyně Naděžda Jozífková či její kolega Jiří Veselka. Celé setkání se neslo v předvánoční pohodě, přítomní zavzpomínali na své životní příběhy, poděkovali Nadaci SYNER za její práci a ke konci se rozloučili s přáním všeho dobrého do nového roku.

K setkání patřila i společná fotografie – (zleva) Iva Urbanová, Anežka Sedláčková, Jiří Kittner a Přemysl Sobotka