Poděkování Mgr.Janečka ředitele Speciální školy pro sluchově postižené za finanční příslib

19.04.2004 00:00