Poděkování za poskytnutí sponzorského daru pro Základní a Mateřskou školu v Habarticích

11.10.2007 00:00