Ročně přes dva milióny

20.02.2007 00:00

Mezi osmi nadacemi, které působí v rámci Libereckého kraje a svou činnost prezentují na webových stránkách je Nadace SYNER v trojici, kde prostředky získané pro přerozdělení potřebným pocházejí především z privátních zdrojů, nikoli od státu. Většinu částky poskytuje Nadaci SYNER její zřizovatel, stavební společnost SYNER, s.r.o. Vloni přispěla tato nadace zdravým i handicapovaným, malým i větším na rehabilitační pomůcky či činnost více než 2 milióny korun. Téměř veškerá pomoc směřuje do regionu Liberecký kraj. „Určitou výjimku tvořily bezpečnostní vestičky pro předškoláky a frekventanty prvních a druhých tříd,“ vysvětlují za Nadaci SYNER Eva Syrovátková a Iva Urbanová a pokračují: „Bezpečnostní vestičky, které mají obrovský úspěch, ale hlavně význam při provozu na silnicích jsme po domácím Liberci a dalších místech kraje předaly ještě v Praze, v Ústí, v Kroměříži a na dalších místech.“

Akce typu bezpečnostní vestičky, příspěvky pro obyvatele dětských domovů, pro pěstounské rodiny či domovy pro seniory patří mezi větší a plánované akce. Dennodenní činnost za spolupráce lékařů a rodičů tvoří příspěvky jednotlivcům, které se měsíčně pohybují pravidelně přes sto tisíc korun. „A právě těmito individuálními případy se činnost naší nadace trochu odlišuje od ostatních, troufám si tvrdit, že v počtu poskytnutých příspěvků jednotlivým žadatelům onen pomyslný žebříček vedeme“, říká ze sekretariátu nadace Hanka Prchalová. V lednu nadace například přispěla malému pacientovi na digitální sluchadlo, dalšímu potřebnému na kamerovou kapesní lupu či členům klubu seniorů na činnost, nechyběla podpora na rozvoj dětí ve školách v přírodě. Lednová částka, která putovala k potřebným dosáhla téměř 130 tisíc korun.