Skupina VHS má nového vlastníka - Reality.iHNed.cz

03.07.2007 00:00

Praha, 3. 7. 2007

Nejnovější akvizicí nedávno představené společnosti S group holding, jejíž obrat v letošním roce má přesáhnout 7 miliard korun, se stal odkup stoprocentního podílu firem sdružených do skupiny VHS.

Slavnostní akt podpisu smlouvy se uskutečnil v pátek 29. června 2007 v Zámeckém hotelu Sychrov za účasti Františka Štursy zastupujícího majoritní akcionáře a generálního ředitele S group holding Martina Borovičky. Celá transakce podléhá povolení ÚOHS.

"Tato akvizice zcela odpovídá strategii naší společnosti, kterou je vedle expanze do zahraničí i posilování pozic na domácím trhu a pronikání do nových oborů. V loňském roce jsme získali významnou vodohospodářskou zakázku a dnes i díky skupině VHS věříme v další úspěchy v této oblasti," říká k nové akvizici Martin Borovička. František Štursa, který stvrdil svým podpisem prodej 100 % akcií VHS potvrdil, že o obchodu se jednalo dlouho, ale od samého začátku s přesvědčením, že jde o dobrou věc. "Naše společnost může do skupiny S group přinést vedle znalosti regionu nesporně vysokou odbornost, od nového vlastníka pak očekáváme posílení pozice na trhu," říká Štursa.

Skupina VHS se skládá z pěti firem zaměřených na vodohospodářské stavby: VHS VYSOČINA a.s., VHS Pelhřimov a.s., VHS Třebíč a.s., VHS Jihlava a.s. a IPOS Jihlava a.s. Dohromady tyto firmy zaměstnávají kolem 250 lidí a jejich tržby v roce 2006 dosáhly hodnoty přes 500 miliónů korun.

Hlavním pilířem skupiny jsou vodohospodářské stavby a související provozní objekty. Vedle desítky čistíren komunálních i průmyslových vod, úpraven vody, vodojemů či kanalizačních sběračů firma rekonstruovala či nově postavila rozvodny plynu a kompletní inženýrské sítě.

Z realizovaných významných zakázek lze uvést výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV) Třebíč v hodnotě 154 miliónů korun, technologické vybavení úpravny vody Hosov taktéž za 154 MIO Kč či vybudování kanalizace a ČOV v Telči v hodnotě 94 miliónů a řadu dalších. Je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2000, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 a může se pochlubit dalšími oceněními.

V letošním roce byl zahájen proces vyčlenění odštěpením části SYNER, s.r.o., a vznik nové akciové společnosti S group holding, a.s. Na trhu již 17 let působící stavební společnost SYNER, s.r.o. má ve svém portfoliu stavby sportovní, průmyslové, ubytovací zařízení, skladovací areály, zdravotnické objekty či stavby pro školství a kulturu. Je držitelem čtyř titulů Stavba roku z let 1995, 2000, 2002 a 2006 a jedné nominace na toto ocenění z roku 1999. Vedle podpory sportu a kultury věnuje prostřednictvím jedné ze svých dcer, Nadace SYNER péči i prostředky handicapovaným malým i dospělým především v Libereckém kraji. Vloni si aktivit nadace všimla i nadace Naše dítě, která ji předala ocenění Zlaté srdce.

 

URL| https://Stavitel.iHNed.cz/?m=d&article[id]=21539500