Společnost pro ranou péči pro rodiny dětí se zrakovým postižením děkovala sponzorům

28.11.2003 00:00

V listopadu 2003 se v pražském divadle Minor konal Absolventský koncert a setkání sponzorů, rodičů a všech příznivců Společnosti pro ranou péči pro rodiny dětí se zrakovým postižením. Vystoupil Jiří Stivín a děti se zrakovým postižením, které prošly službami rané péče.

  Mezi jednotlivými vystoupeními předal Vít Brukner ze souboru Buchty a loutky, který celým večerem provázel ocenění sponzorům. Mezi nimi také liberecké Nadaci SYNER za zájem o problémy rodičů a dětí se zrakovým postižením. Dále pak za finanční příspěvek na hračky a pomůcky, který nám věnovali v roce 2003. Ocenění převzal ing. Jaroslav Mejstřík, předseda Správní rady Nadace SYNER.

Za dlouholetou spolupráci a podporu činnosti Střediska rané péče Liberec bylo v divadle osobně poděkováno primátorovi města Liberce ing. Jiřímu Kittnerovi.

  Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným postižením ve věku 0-4 let / resp. 7 let/. Střediska rané péče vznikla v roce 1990, v současné době jich je sedm a mají v péči 486 rodin. Středisko v Liberci zahájilo svou činnost v roce 1994. Své bezplatné služby již nabídlo několika desítkám klientů.