Nadace SYNER je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace (zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod číslem 25419790), jejímž zřizovatelem je společnost S group holding, a.s.

 

Nadace je řízena tříčlennou správní radou:

 

Jana Barešová, předseda správní rady

Eva Syrovátková, člen správní rady

Iva Urbanová, člen správní rady

 

Revizorem Nadace SYNER je Ing. Richard Balhar.